recht

Wanneer mag je loon vorderen?

Gelukkig zal het vorderen van loon niet een bezigheid zijn die vaak voorkomt. En dat is wel zo fijn. Loon vorderen van een werkgever levert vaak stress op en het kan uitmonden in een nare strijd. Dus als je gaat vorderen doe het dan meteen goed!

De aanleiding tot een loonvordering

Er kunnen diverse redenen zijn waarom het achterstallige loon niet wordt uitbetaald. Meestal is er sprake van een arbeidsgeschil. Of jouw werkgever zit krap bij kas waardoor hij of zij het loon niet tijdig uitbetalen kan. Maar ook een dreigend faillissement van het bedrijf kan een reden zijn.

Wanneer ga je nu daadwerkelijk loon vorderen van een werkgever?

Het is op de eerste plaats belangrijk dat je weet waarom jouw werkgever het loon niet wilt uitbetalen. Je hebt immers recht op dit loon. Je hebt er namelijk voor gewerkt. Wanneer er sprake is van een arbeidsgeschil en er voldoende geld in kas aanwezig is, dan dien je al snel over te gaan op het vorderen van het achterstallige loon. Dit mag al vanaf drie dagen nadat het loon overgemaakt had moeten worden. Begin rustig en vriendelijk met een e-mail. Het recht dat gepaard gaat met de arbeidsovereenkomst is geregeld in Titel 10 van boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek).

Verhoging van het achterstallige loon

De wetgever heeft geregeld dat een werkgever die in gebreke blijft een boete kan krijgen. Het loon mag namelijk vanaf de 4de dag tot en met de 8ste dag verhoogd worden met 5%. En vanaf de daaropvolgende dagen met 1% per dag over het oorspronkelijke loon. Daarnaast begint ook direct de wettelijke rente over het achterstallige loon te lopen. Hiervoor zal jij echter wel een rechtszaak aan moeten spannen bij de kantonrechter. Deze doet uiteindelijk uitspraak in het geschil. Als je in het gelijk wordt gesteld dan krijg je daarnaast de gemaakte proceskosten en de eventuele kosten die je hebt moeten maken voor het inhuren van een jurist vergoed.

Het geldende recht

Er is wettelijk geregeld dat je tot vijf jaar na het uitblijven van een loonbetaling het achterstallige loon plus verhoging en wettelijke rente mag vorderen. De termijn wordt bij stuiten verlengd. Je laat dan op tijd schriftelijk weten dat je gaat vorderen. Gaat het bedrijf failliet dan neemt het UWV de loonbetalingen over. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *